THÔNG TIN DỰ ÁN

29/08/2016
I.Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ  thị xã An Khê
1.Quyết định số 115/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Kế hoạch- Đầu tư V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khể
2.Chủ đầu tư: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Gia Lai
3.Loại, cấp công trình: Dự án thuộc nhóm C- công trình dân dụng, cấp IV
4.Nội dung dự án:
          -Cải tạo Đài tưởng niệm
          -Cải tạo khu mộ
          -Cải tạo sân bê tông
          -Cải tạo bó vỉa, bồn hoa
          -Cải tạo cổng, tường rào thoáng
5.Tổng mức đầu tư: 3.955.000.000 đồng (Ba tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu đồng)
6.Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách TW ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công- Kinh phí công tác Mộ-Nghĩa trang Liệt sĩ năm 2016
7.Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thi công: Quý III- Quý IV năm 2016.
 
II.Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ huyện KBang
1.Quyết định số 114/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Kế hoạch- Đầu tư V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Kbang
2.Chủ đầu tư: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Gia Lai
3.Loại, cấp công trình: Dự án thuộc nhóm C- công trình dân dụng, cấp IV
4.Nội dung dự án:
          -Cải tạo cụm tượng đài
          -Cải tạo sân bê tông
          -Cải tạo bó vỉa hiện trạng
          -Xây dựng mới bó vỉa
          -Xây dựng mới hệ thống nước tưới cho bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên
          -Xây dựng mới giếng khoan
5.Tổng mức đầu tư: 3.464.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng)
6.Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách TW ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công- Kinh phí công tác Mộ-Nghĩa trang Liệt sĩ năm 2016
7.Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thi công: Quý III- Quý IV năm 2016
 
III.Cải tạo, mở rộng Nhà quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai
 1.Quyết định số 116/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Kế hoạch- Đầu tư V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng Nhà quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai
2.Chủ đầu tư: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Gia Lai
3.Loại, cấp công trình: Dự án thuộc nhóm C- công trình dân dụng, cấp IV
4.Nội dung dự án:
          -Cải tạo và mở rộng nhà quản trang
          -Mua sắm thiết bị     
5.Tổng mức đầu tư: 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng)
6.Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách TW ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công- Kinh phí công tác Mộ-Nghĩa trang Liệt sĩ năm 2016
7.Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thi công: Quý III- Quý IV năm 2016
 
 

        


 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.