THÔNG TIN DỰ ÁN

13/10/2019
1. Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.
3. Tổng mức đầu tư: 2.997.000 đồng. (Hai tỷ chín trăm chín mươi bẩy triệu đồng)
4. Địa điểm thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Hai Bà Trưng, Phường Tây sơn, TP Pleiku, Gia Lai
5.Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019.
6.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019
7 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn tỉnh
Bảng số 1
STT Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1) Đơn vị thực hiện(2) Giá trị(3) Văn bản phê duyệt(4)
1 Tư vấn khảo sát, lập Đề cương và dự toán chi tiết Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại Toàn cầu 32.000.000 QĐ số 57a/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/4/2019 chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán xây dựng phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
2 Chi phí Thẩm định giá Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE 8.322.372 HĐ số          : về việc thẩm định giá dự toán: Xây dựng phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.           
3 Tư vấn thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết Trung tâm giao dịch công nghệ  thông tin và truyền thông Hà nội 7.700.000 QĐSố       QĐ-SLĐTBXH ngày
               chỉ định thầu đơn vị tư vấn Thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết: Xây dựng phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Tổng giá trị 48.022.372  

Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu       
Bảng số 2
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Chi phí Lập HSMT, đánh giá HSDT mua sắm thiết bị 13.064.000 Vốn ngân sách của tỉnh   Chỉ định thầu Quý III/2019 Trọn gói Tháng 9/2019
2 Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa trọn nhà thầu 3.225.726 Vốn ngân sách của tỉnh     Quý III/2019 Trọn gói Tháng 9/2019
3 Xây dựng phận mềm Quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh 2.932.477.826 Vốn ngân sách của tỉnh Một giai đoạn một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi Quý IV/2019 Trọn gói 90 ngày
 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.