THÔNG TIN DỰ ÁN

13/10/2019
I. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:
1. Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy nghề cho các cơ sở giáo dục tham gia đào tạo nghề.
2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.
3. Nội dung quy mô: Mua sắm thiết bị dạy nghề cho Trung tâm GDNN-GDTX các huyện Đăk Đoa, Đăk Pơ và Chư Păh.
4. Địa điểm thực hiện: Trung tâm GDNN-GDTX các huyện Đăk Đoa, Đăk Pơ và Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
5.Danh mục thiết bị và dự toán chi tiết: Nội dung theo Phụ lục 1 đính kèm
6. Tổng mức đầu tư:  7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).
Trong đó:

- Chi phí thiết bị 6.591.870.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án 216.345.000 đồng
- Chi phí tư vấn 163.450.000 đồng
- Chí phí khác 28.335.000 đồng
- Chi phí dự phòng 0 đồng
7. Nguồn vốn: Từ Kinh phí Chương trình MTQG Nông thôn mới (Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG năm 2019).
8. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 


STT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói số 01 Mua sắm thiết bị 6.591.870.000 Kinh phí Chương trình MTQG Nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi trong nước Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý 4 năm 2019 Trọn gói 90 ngày
Gói số 02 Tư vấn Quản lý dự án 216.345.000 Chỉ định thầu rút gọn   Quý 4
năm 2019
Trọn gói Theo tiến độ thi thực hiện dự toán
Gói số 03 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT 24.192.000 Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 9-10
năm 2019
Trọn gói - Lập HSMT: 10 ngày; - Đánh giá HSDT: 20 ngày
Gói số 04 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 55.636.000 Chỉ định thầu rút gọn   Quý 4
năm 2019
Trọn gói Theo tiến độ lắp đặt thiết bị
Gói số 05 Tư vấn thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu 8.000.000 Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 9-10
năm 2019
Trọn gói - Thẩm định HSMT: 10 ngày;
- Thẩm định kết quả LCNT: 10 ngày
Gói số 06 Kiểm toán 74.921.000 Chỉ định thầu rút gọn   Quý 4 năm 2019 Trọn gói Theo tiến độ thực hiện dự toán
Tổng giá gói thầu 6.970.964.000            
 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.