dangdthe.jpg

1. Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
a. Ban thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025
- Đồng chí Rcom Sa Duyên 
Đồng chí Nguyễn Quốc Việt
- Đồng chí Lê Minh Lộc 
b. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
- Đồng chí Rcom Sa Duyên - Bí thư
- Đồng chí Trần Anh Sơn - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng Đảng ủy
- Đồng chí Trần Thanh Hải
- Đồng chí Lê Thanh Truyền
- Đồng chí Nông Thị Châm
- Đồng chí Phùng Thị Thạch Anh
- Đồng chí Lê Thị Hiền
c. Uỷ ban kiểm nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Trần Anh Sơn  - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
- Đồng chí Trần Thanh Hải -  Ủy viên Uỷ ban kiểm tra
d. Các Chi bộ trực thuộc
- Chi bộ 1 Văn phòng
Đồng chí Mai Xuân Khiêm - Phó Bí thư
- Chi bộ 2 Văn phòng
Đồng chí Trần Anh Sơn - Bí thư
- Chi bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp
Đồng chí Nông Thị Châm - Bí thư
- Chi bộ Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện Ma tuý
Đồng chí Phùng Thị Thạch Anh - Bí thư
- Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm
          Đồng chí Nguyễn Xuân Thời - Phó Bí thư
- Chi bộ Làng trẻ em SOS Pleiku
         
Đồng chí Võ Văn Hải - Bí thư
2. Công Đoàn Cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a. Ban thường vụ nhiệm kỳ 2018-2020
- Đồng chí Rcom Sa Duyên
- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt 
- Đồng chí Trần Anh Sơn 
b.  Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2020
- Đồng chí Rcom Sa Duyên - Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch
- Đồng chí Trần Anh Sơn – Phó Chủ nhiệm UBKT 
- Đồng chí Võ Như Minh Quang
- Đồng chí Nguyễn Phan Thị Thanh Xuân – Trưởng ban Nữ công
- Đồng chí Nguyễn Thị Yến
- Đồng chí Nguyễn Xuân Thời
- Đồng chí Nguyễn Nguyễn Hoài Nguyên
- Đồng chí Đỗ Văn Tung
- Đồng chí Phùng Thị Thạch Anh
c. Uỷ ban kiểm tra
- Đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng – Chủ Nhiệm Ủy Ban kiểm tra
d. Các Công đoàn thành viên trực thuộc Công đoàn Sở
- Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng sở
Đồng chí Võ Như Minh Quang - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Dịch vụ Việc làm
Đồng chí Nguyễn Xuân Thời - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp
Đồng chí Đỗ Văn Tung - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện Ma tuý
Đồng chí   Phùng Thị Thạch Anh - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên làng trẻ em sos pleiku
Đồng chí Nguyễn Hoài Nguyên – Chủ tịch 
3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a. Ban thường vụ nhiệm kỳ 2017-2022:
- Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Đảng ủy viên
- Đồng chí Lê Thị Hiền
- Đồng chí Lê Nguyễn Thùy Dương
b. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Sở nhiệm kỳ 2017-2022
- Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Bí thư
- Đồng chí Lê Thị Hiền - Phó bí thư
- Đồng chí Lê Nguyễn Thùy Dương
- Đồng chí Võ Tấn Lễ 
- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến 
- Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Thư 
- Đồng chí Hoàng Đôn Tình 
- Đồng chí Trần Đoàn Thùy Dung 
- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo
c. Các Chi đoàn trực thuộc
- Chi đoàn Văn phòng Sở Lao động – TB&XH
Đồng chí Lê Nguyễn Thùy Dương - Bí thư
- Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Bí thư
- Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp
Đồng chí  Nguyễn Thị Khánh Thư - Bí thư
- Chi đoàn Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy
Đồng chí  Hoàng Đôn Tình - Bí thư
- Chi đoàn Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
Đồng chí Trần Đoàn Thùy Dùng - Bí thư
- Chi đoàn Làng Trẻ em SOS Pleiku
Đồng chí  Nguyễn Thị Bích Thảo - Bí thư

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.