htdt.jpg

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:

STT Tên đơn vị Tên tài khoán
1
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
sldtbxh@gialai.gov.vn
2
Văn Phòng Sở LĐTBXH
vanphong.sldtbxh@gialai.gov.vn
3
Phòng Dạy Nghề
daynghe.sldtbxh@gialai.gov.vn
4
Phòng Thanh Tra
thanhtra.sldtbxh@gialai.gov.vn
5
Phòng Lao Động - Việc Làm
laodong.sldtbxh@gialai.gov.vn
6
Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ Em
treem.sldtbxh@gialai.gov.vn
7
Phòng Người Có Công
nguoicocong.sldtbxh@gialai.gov.vn
8
Phòng Bảo Trợ Xã Hội
baotroxh.sldtbxh@gialai.gov.vn
9
Phòng kế hoạch - tài chính
khtc.sldtbxh@gialai.gov.vn
10
Phòng phòng chống tệ nạn XH
pctnxh.sldtbxh@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:

Stt Họ và tên Chức vụ  Tài khoản
1 RCom Sa Duyên Giám đốc duyenrc.sldtbxh@gialai.gov.vn
2 Đặng Phan Chung Phó Giám đốc chungdp.sldtbxh@gialai.gov.vn
3 Phạm Trần Anh Phó Giám đốc anhpt.sldtbxh@gialai.gov.vn
4 Trần Thanh Hải Phó Giám đốc haitt.sldtbxh@gialai.gov.vn
5 Lê Minh Lộc Chánh Văn phòng loclm.sldtbxh@gialai.gov.vn
6 Mai Xuân Khiêm Chánh Thanh tra khiemmx.sldtbxh@gialai.gov.vn
7 Võ Như Minh Quang Trưởng phòng KHTC quangvnm.sldtbxh@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Tấn Thành Trưởng Phòng Dạy nghề thanhnt.sldtbxh@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Quốc Việt Trưởng Phòng BTXH vietnq.sldtbxh@gialai.gov.vn
10 Nguyễn Ngọc Hải Trưởng Phòng PCTNXH hainn.sldtbxh@gialai.gov.vn
11 Trần Anh Sơn Trưởng phòng NCC sonta.sldtbxh@gialai.gov.vn
12 Đinh Xuân Lịch Trưởng Phòng LĐVL lichdx.sldtbxh@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Thị Hương Phó Chánh văn phòng huongnt.sldtbxh@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Mộng Hoàng Phó Trưởng phòng BTXH hoangnm.sldtbxh@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Hữu Tùng Phó Trưởng phòng LĐVL tungnh.sldtbxh@gialai.gov.vn
16 Trần Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng BVCSTE hattt.sldtbxh@gialai.gov.vn
17 Đặng Thị Bình Phó Trưởng phòng BVCSTE binhdt.sldtbxh@gialai.gov.vn
18 Lê Thanh Dụ Phó Trưởng phòng Dạy nghề dult.sldtbxh@gialai.gov.vn
19 Võ Tấn Lễ Chuyên viên - Phòng LĐVL levt.sldtbxh@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên Phòng LĐVL yennt.sldtbxh@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Thị Kim Lệ Chuyên viên - Phòng BTXH lentk.sldtbxh@gialai.gov.vn
22 Huỳnh Thị Mỹ Linh Chuyên viên - Phòng BTXH linhhtm.sldtbxh@gialai.gov.vn
23 Lê Nguyễn Thuỳ Dương Chuyên viên - văn phòng duonglnt.sldtbxh@gialai.gov.vn
24 Lê Thị Nam Hải Chuyên viên - Văn phòng hailtn.sldtbxh@gialai.gov.vn
25 Trần Anh Tuấn Chuyên viên - Văn phòng tuanta.sldtbxh@gialai.gov.vn
26 Trần Thị Vui Văn thư - Văn phòng vuitt.sldtbxh@gialai.gov.vn
27 Trần Thị Thuý An Chuyên viên - Phòng DN anttt.sldtbxh@gialai.gov.vn
28 Nguyễn Ngọc Lâm Chuyên viên - Phòng DN lamnn.sldtbxh@gialai.gov.vn
29 Nguyễn Thị Loan Chuyên viên - Phòng Thanh tra loannt.sldtbxh@gialai.gov.vn
30 Trịnh Duy Thái Chuyên viên - Phòng Thanh tra thaitd.sldtbxh@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Thị Hoài Thanh Chuyên viên - Phòng KHTC thanhnth.sldtbxh@gialai.gov.vn
32 Lê Thị Hiền Chuyên viên - Phòng KHTC hienlt.sldtbxh@gialai.gov.vn
33 Nguyễn Thị Thiện Chuyên viên - Phòng KHTC thiennt.sldtbxh@gialai.gov.vn
34 Trần Văn Đảm Chuyên viên - Phòng NCC damtv.sldtbxh@gialai.gov.vn
35 Trần Thị Hương Chuyên viên - Phòng NCC huongtt.sldtbxh@gialai.gov.vn
36 Lưu Thị Lan Chuyên viên - Phòng NCC lanlt.sldtbxh@gialai.gov.vn
37 Huỳnh Thị Hương Chuyên viên - Phòng NCC huonght.sldtbxh@gialai.gov.vn
38
Nguyễn Phan Thị Thanh Xuân
Chuyên viên - Phòng PCTNXH xuannptt.sldtbxh@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên - Phòng BVCSTE huyennt.sldtbxh@gialai.gov.vn
40 Luyện Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên - Phòng BVCSTE hanhltm.sldtbxh@gialai.gov.vn
41 Nguyễn Ngọc An Chuyên viên - Phòng BVCSTE annn.sldtbxh@gialai.gov.vn


 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.