dvtt.jpg
1. Trung tâm Dịch vụ - Việc làm:
    Trung tâm Giới thiệu việc làm Gia Lai là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội được thành lập năm 1993 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh với tên gọi ban đầu là Trung tâm Xúc tiến việc làm.
    Năm 1997, Trung tâm được đổi tên thành Trung Tâm Dịch vụ việc làm theo Quyết định số 1088/QĐ-UB ngày 27/9/1997 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.
    Đến năm 2009, nhằm thống nhất tên gọi của các Trung tâm có chức năng giới thiệu việc làm thuộc ngành lao động cả nước, Trung tâm được đổi tên là Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
a. Thông tin liên hệ:
- Tên giao dịch: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH GIA LAI.
- Tên giao dịch tiếng Anh: GIA LAI CENTER OF JOB PROMOTION.
- Trụ sở giao dịch: Số 50 Sư Vạn Hạnh, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại:
* Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm: 0269.3824228
* Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: 0269.823467
* Phòng Đào tạo - TTTTLĐ: 0269.3609192
* Phòng Tài chính - Tổng hợp: 0269.3500015
* Fax: 0269.3824228
b. Chức năng, nhiệm vụ:
- Trung tâm Dịch vụ Việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
- Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.
- Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật và dạy ngoại ngữ giao tiếp, giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm.
- Giải quyết chế độ chính sách thất nghiệp cho người lao động.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám Đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai giao.
2. Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp:
    Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-UB ngày 29/07/1996 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai.
a. Thông tin liên hệ:

- Tên giao dịch: Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tổng Hợp Gia Lai

- Địa chỉ: Thôn 5 Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 026
9 3865.219
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề tạo công ăn việc làm ổn định cho đối tượng là trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người già cô đơn, người khuyết tật còn một phần khả năng lao động, người lang thang xin ăn, tư vấn, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn Tỉnh Gia Lai để họ có cuộc sống ổn định hạnh phúc, hòa nhập cộng đồng xây dựng cuộc sống. Đồng thời theo dõi quản lý đối tượng này ở cộng đồng để có kế hoạch biện pháp chăm sóc, trợ giúp họ để không sa ngã vào các tệ nạn xã hội.
3. Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy:
a. Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: Xã Biển Hồ, Tp. PleiKu, Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3827768
b. Chức năng, nhiệm vụ:
- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - lao động xã hội sau đây goi tắt là Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội. có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi, hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy ( sau đây gọi tắt là đối tượng 05 -06). Tổ chức, thực hiện, quản lý, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khỏe; phòng chống tái nghiện; tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề; tổ chức lao động sản xuất và hổ trợ người sau cai nghiện ma túy chuẩn bị các điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
- Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho đối tượng 05 - 06 (kể cả đối tượng tự nguyện) theo qui trình qui định.
- Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm.
- Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hoá, xã hội cho đối tượng, để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
- Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.
- Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp để đối tượng tự tìm việc làm, thích nghi với đời sống xã hội.
- Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất , chữa trị cho đối tượng.
- Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và khu vực và nơi trú đóng của Trung Tâm,; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Trung tâm.
- Tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn tại Trung tâm.
- Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.
- Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khoẻ, phòng, chống tái nghiện, tổ chức dạy nghề; liên doanh, liên kết hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức lao động sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập.
- Liên kết với các tổ chức xã hội ở địa phương, các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường dạy nghề thuộc tỉnh để tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề, lao động sản xuất, tư vấn giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.
- Tổ chức giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa- văn nghệ và các hoạt động xã hội cho người sau cai nghiện nhằm thay đổi nhận thức, hành vi nhân cách tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ người sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện và các dịch bệnh khác; thông tin, tuyên truyền, giáo dục và triển khai các biện pháp dự  phòng lây nhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện phục hồi hành vi nhân cách đối với người sau cai nghiện.
- Thực hiện các dự án về việc làm, xoá đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho người sau cai nghiện.
 

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.