gt.jpg

I. Thông tin liên hệ:
1374741599_map_with_pin-y.png Địa chỉ: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai
1374741649_phone_vintage.png Điện thoại: 0269.3824462
icon_fax.png Fax: 0269.3828316
II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy:
1. Chức năng:
         Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

         Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.
3. Tổ chức bộ máy:
3.1. Lãnh đạo Sở:
           
+ Giám đốc :                  - RCom Sa Duyên
Phó giám đốc:                - Phạm Trần Anh
+ Phó giám đốc:                - Đặng Phan Chung 
Phó giám đốc:                - Trần Thanh Hải
3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng:
         + Lê Minh Lộc                 - Chánh Văn phòng
         + Nguyễn Thị Hương            - Phó Chánh Văn phòng
- Phòng Kế hoạch - Tài chính:
         + Võ Như Minh Quang       - Trưởng phòng 
 - Thanh tra:
         + Mai Xuân Khiêm              - Phó Chánh Thanh tra phụ trách
 - Phòng Lao động - Việc làm:
           + Nguyễn Hữu Tùng            - Phó Trưởng phòng                    
- Phòng Dạy nghề:

         + Nguyễn Tấn Thành       - Trưởng phòng
           + Lê Thanh Dụ                     - Phó Trưởng phòng    
 - Phòng Người có công:
         + Trần Anh Sơn               - Trưởng phòng 
- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em:
         + Trần Thị Thu Hà                  - Phó Trưởng phòng
- Phòng Bảo trợ xã hội:
         + Nguyễn Quốc Việt          - Trưởng phòng
         + Nguyễn Mộng Hoàng           - Phó Trưởng phòng
- Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội:
         + Nguyễn Ngọc Hải                - Trưởng phòng
3.3. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:
- Trung tâm Dịch vụ việc làm:

          + Lê Thanh Truyền                  - Phó Giám đốc phụ trách 
- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp
         + Tạ Thị Anh Đào              - Giám đốc
         + Nông Thị Châm                     - Phó Giám đốc
- Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy:
         Nguyễn Đình Sơn           - Giám đốc
4. Biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
         Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​ 

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.