Các thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động và tiền lương

 
Tên thủ tục hành chính Xem chi tiết
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
Thủ tục: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
Thủ tục: “Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu”.
Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Thủ tục: Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III).

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.