Các thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động và việc làm

 
Tên thủ tục hành chính Xem chi tiết
Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
CSDL Quốc gia về TTHC» UBND tỉnh Gia Lai »Quản lý lao động ngoài nước Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày
Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Đăng ký hợp đồng cá nhân
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Đăng ký nội quy lao động
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở
Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
Khai báo tai nạn lao động
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu
Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến).
Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi).
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa
Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề.
Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thủ tục hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
Thủ tục phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu
Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thủ tục thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng.
Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.