Các thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động và việc làm

 
Tên thủ tục hành chính Xem chi tiết
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày
Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể
Đăng ký hợp đồng cá nhân
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Giải quyết hỗ trợ học nghề
Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng
Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh).
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.