Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản trung ương

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số 783/LĐTBXH-PC 23/3/2021 V/v tham gia các cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
Số 2682/LDTBXH-KHTC 17/07/2020 Công văn số 2682/LDTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lưong để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 20212023
Số 835/QĐ-LĐTBXH 15/07/2020 Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Số 833/QĐ-LĐTBXH 14/07/2020 Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dung tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dung của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 1097/QĐ-CTN 08/07/2020 Quyết định số 1097/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Số 05/CĐ-LĐTBXH 23/06/2020
Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số 580/QĐ-LĐTBXH 26/05/2020
Quyết định so 580/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020, Dự án "Phát triển thị trường lao động và việc làm" năm 2020 của Cục Việc làm
Số 366/LĐTBXH-TCLĐ 25/5/2020 V/v hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2020 theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp
Số 1731/LĐTBXH-ATLĐ 19/5/2020 V/v phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng
Số 04/CĐ-LĐTBXH 09/5/2020
Công điện về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch  COVID-19

Văn bản của tỉnh

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số 31-KH/BTGTU 16/3/2021 Kế hoạch điều tra dư luận xã hội về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 247/QĐ-UBND 16/3/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 03/CT-UBND 27/01/2021
Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số 2538/UBND-KTTH 31/12/2020 V/v triển khai thực hiện nghị quyết số 130/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh
Số 1773/UBND-KGVX 27-08-2020 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số 1702/UBND-KGVX 19/08/2020
Đẩy mạnh tuyên t​ruyền, cài đặt ứng dụng Bluzone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số 1563/UBND-KTTH 29/7/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số 1160/TB-SNV 31/7/2020 Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Số 1363/KH-UBND 01/07/2020 Kế hoạch tuyển dụng công chứcở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Số 968/TB-SNV 07/7/2020 Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Văn bản của Sở

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
335/SLĐTBXH-LĐVL 06/4/2021 V/v phối hợp tuyển chọn lao động đi làm làm việc có thời hạn ở nước ngoài 
Số 333/SLĐTBXH-LĐVL 06/4/2021
V/v giới thiệu công ty đến tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
Số 313/SLĐTBXH-LĐVL 01/4/2021
V/v giới thiệu công ty đến tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
Số 270/SLĐTBXH-LĐVL 24/3/2021 V/v phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở ngước ngoài
Số 203/SLĐTBXH 05/3/2021
V/v giới thiệu Công ty đến tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số 201/SLĐTBXH-LĐVL 05/3/2021
V/v giới thiệu công ty đến tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số 205/QĐ-SLĐTBXH 03/3/2021 Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến, kinh nghiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 185/SLĐTBXH-VP 02/3/2021
V/v tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và dịch vụ BCCI đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở LĐTBXH 
Số 179/SLĐTBXH-DN 26/02/2021 V/v học sinh, sinh vên đi học lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Số 08/KH-ĐKT 24/02/2021
Kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại các đơn vị, doanh nghiệp trên các địa bàn tỉnh

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.