dangdthe.jpg

1. Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
a. Ban thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020
- Đồng chí Trần Thị Hoài Thanh 
Đồng chí Lê Văn Thành
- Đồng chí Lê Minh Lộc 
b. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2022
- Đồng chí Trần Thị Hoài Thanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư
Đồng chí Lê Văn Thành  - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
- Đồng chí Trần Thị Thắng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
- Đồng chí Lê Minh Lộc - Chánh Văn phòng Đảng ủy
- Đồng chí Trần Thanh Hải
- Đồng chí Nguyễn Đình Sơn
- Đồng chí Nông Thị Châm
- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt
- Đồng chí Võ Văn Hải
c. Uỷ ban kiểm nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Lê Văn Thành  - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
d. Các Chi bộ trực thuộc
- Chi bộ 1 Văn phòng
Đồng chí Mai Xuân Khiêm - Phó Bí thư
- Chi bộ 2 Văn phòng
Đồng chí Trần Anh Sơn - Bí thư
- Chi bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp
Đồng chí Nông Thị Châm - Bí thư
- Chi bộ Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội
Đồng chí Phùng Thị Thạch Anh - Bí thư
- Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm
Đồng chí Nguyễn Xuân Thời - Bí thư
2. Công Đoàn Cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a. Ban thường vụ nhiệm kỳ 2012-2015
- Đồng chí Nguyễn Thành Huế
- Đồng chí Trần Văn Đảm 
- Đồng chí Trần Thị Thắng 
b.  Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017
- Đồng chí Nguyễn Thành Huế - Uỷ viên  BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch
- Đồng chí Trần Văn Đảm – Phó Chủ tịch
- Đồng chí Trần Thị Thắng – Uỷ viên UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018
- Đồng chí Đoàn Thị Hường
- Đồng chí Đặng Thị Bình – Trưởng ban Nữ công
- Đồng chí Võ Thị Loan Anh
- Đồng chí Trần Anh Sơn
- Đồng chí Nguyễn Quốc Việt
- Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng
c. Uỷ ban kiểm tra
- Đồng chí Trần Thị Thắng – Chủ Nhiệm Ủy Ban kiểm tra
d. Các Công đoàn thành viên trực thuộc Công đoàn Sở
- Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng sở
Đồng chí Trần Anh Sơn - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Dịch vụ Việc làm
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp
Đồng chí Đoàn Thị Hường - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội
Đồng chí  Võ Thị Loan Anh - Chủ tịch
- Công đoàn cơ sở thành viên làng trẻ em sos pleiku
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Trâm – Chủ tịch 
3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a. Ban thường vụ nhiệm kỳ 2017-2022:
- Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Đảng ủy viên
- Đồng chí Lê Thị Hiền
- Đồng chí Lê Nguyễn Thùy Dương
b. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Sở nhiệm kỳ 2017-2022
- Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Bí thư
- Đồng chí Lê Thị Hiền - Phó bí thư
- Đồng chí Lê Nguyễn Thùy Dương
- Đồng chí Võ Tấn Lễ 
- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến 
- Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Thư 
- Đồng chí Hoàng Đôn Tình 
- Đồng chí Trần Đoàn Thùy Dung 
- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo
c. Các Chi đoàn trực thuộc
- Chi đoàn Văn phòng Sở Lao động – TB&XH
Đồng chí Lê Nguyễn Thùy Dương - Bí thư
- Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Bí thư
- Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp
Đồng chí  Nguyễn Thị Khánh Thư - Bí thư
- Chi đoàn Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy
Đồng chí  Hoàng Đôn Tình - Bí thư
- Chi đoàn Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
Đồng chí Trần Đoàn Thùy Dùng - Bí thư
- Chi đoàn Làng Trẻ em SOS Pleiku
Đồng chí  Nguyễn Thị Bích Thảo - Bí thư

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.