htdt.jpg

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:

STT Tên đơn vị Tên tài khoán
1
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
sldtbxh@gialai.gov.vn
2
Văn Phòng Sở LĐTBXH
vanphong.sldtbxh@gialai.gov.vn
3
Phòng Dạy Nghề
daynghe.sldtbxh@gialai.gov.vn
4
Phòng Thanh Tra
thanhtra.sldtbxh@gialai.gov.vn
5
Phòng Lao Động - Việc Làm
laodong.sldtbxh@gialai.gov.vn
6
Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ Em
treem.sldtbxh@gialai.gov.vn
7
Phòng Người Có Công
nguoicocong.sldtbxh@gialai.gov.vn
8
Phòng Bảo Trợ Xã Hội
baotroxh.sldtbxh@gialai.gov.vn
9
Phòng kế hoạch - tài chính
khtc.sldtbxh@gialai.gov.vn
10
Phòng phòng chống tệ nạn XH
pctnxh.sldtbxh@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:

Stt Họ và tên Chức vụ Tài khoản
1 Trần Thị Hoài Thanh Giám đốc thanhtth.sldtbxh@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Thành Huế Phó Giám đốc huent.sldtbxh@gialai.gov.vn
3 Lê Văn Thành Phó Giám đốc thanhlv.sldtbxh@gialai.gov.vn
4 RCom Sa Duyên Phó Giám đốc
5 Lê Minh Lộc Chánh Văn phòng loclm.sldtbxh@gialai.gov.vn
6 Thái Xuân Lộc Chánh Thanh tra loctx.sldtbxh@gialai.gov.vn
7 Võ Như Minh Quang Phó Trưởng phòng KHTC quangvnm.sldtbxh@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Tấn Thành Trưởng Phòng Dạy nghề thanhnt.sldtbxh@gialai.gov.vn
9 Doãn Xuân Mùi Trưởng Phòng BTXH muidv.sldtbxh@gialai.gov.vn
10 Nguyễn Ngọc Hải Trưởng Phòng BVCSTE hainn.sldtbxh@gialai.gov.vn
11 Võ Thị Long Trưởng Phòng Người có công longvt.sldtbxh@gialai.gov.vn
12 Đinh Xuân Lịch Trưởng Phòng LĐVL lichdx.sldtbxh@gialai.gov.vn
13 Tạ Thị Anh Đào Phó Chánh văn phòng daotta.sldtbxh@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Mộng Hoàng Phó Chánh văn phòng hoangnm.sldtbxh@gialai.gov.vn
15 Trần Thị Thắng Phó Chánh thanh tra thangtt.sldtbxh@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Hữu Tùng Phó Trưởng phòng BTXH tungnh.sldtbxh@gialai.gov.vn
17 Trần Anh Sơn Phó Trưởng phòng PCTNXH sonta.sldtbxh@gialai.gov.vn
18 Mai Xuân Khiêm Phó Trưởng phòng KHTC khiemmx.sldtbxh@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Văn Minh Phó Trưởng phòng Dạy nghề minhnv.sldtbxh@gialai.gov.vn
20 Trần Văn Đảm Phó Trưởng phòng NCC damtv.sldtbxh@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Quốc Việt Phó Trưởng phòng LĐVL vietnq.sldtbxh@gialai.gov.vn
22 Đặng Thị Bình Phó Trưởng phòng BVCSTE binhdt.sldtbxh@gialai.gov.vn
23 Võ Tấn Lễ Chuyên viên - Phòng LĐVL levt.sldtbxh@gialai.gov.vn
24 Dương Minh Phương Thu Chuyên viên - Phòng BTXH thudmp.sldtbxh@gialai.gov.vn
25 Lê Thanh Truyền Chuyên viên - Phòng PCTNXH truyenlt.sldtbxh@gialai.gov.vn
26 Huỳnh Thị Hương Chuyên viên - Phòng KHTC huonght.sldtbxh@gialai.gov.vn
27 Nguyễn Thị Kim Lệ Chuyên viên - Phòng BTXH lentk.sldtbxh@gialai.gov.vn
28 Lưu Thị Lan Chuyên viên - Phòng NCC lanlt.sldtbxh@gialai.gov.vn
29 Bùi Thị Thảo Chuyên viên - Phòng BVCSTE thaobt.sldtbxh@gialai.gov.vn
30 Lê Nguyễn Thuỳ Dương Chuyên viên - Phòng BVCSTE duonglnt.sldtbxh@gialai.gov.vn
31 Lê Thị Nam Hải Chuyên viên - Văn phòng hailtn.sldtbxh@gialai.gov.vn
32 Lữ Huy Hoàng Chuyên viên - Phòng Thanh tra hoanglh.sldtbxh@gialai.gov.vn
33 Chu Thị Tịnh Chuyên viên - Phòng BVCSTE tinhct.sldtbxh@gialai.gov.vn
34 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên - Phòng DN huongnt.sldtbxh@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Chuyên viên Phòng BTXH thaontn.sldtbxh@gialai.gov.vn
36 Đoàn Tú Anh Chuyên viên Phòng LĐVL anhdt.sldtbxh@gialai.gov.vn
37 Phan Thị Quế Châu Chuyên viên - Phòng NCC chauptq.sldtbxh@gialai.gov.vn
38 Trần Thị Thuý An Chuyên viên - Phòng DN anttt.sldtbxh@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Thị Loan Chuyên viên - Phòng Thanh tra loannt.sldtbxh@gialai.gov.vn
40 Nguyễn Thị Hoài Thanh Chuyên viên - Phòng KHTC thanhnth.sldtbxh@gialai.gov.vn
41 Trần Thị Hương Chuyên viên - Phòng NCC huongtt.sldtbxh@gialai.gov.vn
42 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên Phòng LĐVL yennt.sldtbxh@gialai.gov.vn
43 Lê Thị Hiền Chuyên viên - Phòng KHTC hienlt.sldtbxh@gialai.gov.vn
44
Nguyễn Phan Thị Thanh Xuân
Chuyên viên - Văn phòng xuannptt.sldtbxh@gialai.gov.vn
45 Trần Thị Vui Văn thư       - Văn phòng vuitt.sldtbxh@gialai.gov.vn
46 Vũ Văn Tuất Chuyên viên - Văn phòng tuatvv.sldtbxh@gialai.gov.vn
45 Phạm Thị Diễn Chuyên viên - Phòng PCTNXH dienpt.sldtbxh@gialai.gov.vn
48 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên - Phòng BVCSTE huyennt.sldtbxh@gialai.gov.vn


 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 059.3824462 - Fax: 059.3828316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.