Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số 86/BC-SLĐTBXH 17/6/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 6 và kế hoạch công tác tháng 7 năm 2020
Số 73/BC-SLĐTBXH 29/5/2020 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số 71/BC-SLĐTBXH 28/5/2020 Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng CNTT, Phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
Số 68/BC-SLĐTBXH 20/5/2020 Báo cáo thực hiện công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6 năm 2020
Số 54/BC/SLĐTBXH 16/4/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5 năm 2020
Số 388/SLĐTBXH-PCTNXH 25/3/2020 V/v đề nghị gửi báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
Số 383/SLĐTBXH-LĐVL 24/3/2020 Báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19